Rejestry, ewidencje i archiwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestry, ewidencje i archiwa

2012-03-21

Szkoła prowadzi:

 • księgę ewidencji dzieci,
 • księgę uczniów,
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • księgi uchwał Rady Pedagogicznej,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księgę inwentarzową,
 • księgę zastępstw,
 • rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • ewidencję wyjazdów służbowych,
 • dziennik korespondencyjny.