Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Organy

Dyrekcja

Janina Szlufarska-Kłosek - dyrektor szkoły

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (rozdział III).  

29 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Organy

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

10 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

23 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

Rejestry, ewidencje i archiwa

Szkoła prowadzi:

 • księgę ewidencji dzieci,
 • księgę uczniów,
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • księgi uchwał Rady Pedagogicznej,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej,
 • księgę inwentarzową,
 • księgę zastępstw,
 • rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • ewidencję wyjazdów służbowych,
 • dziennik korespondencyjny.
21 marca 2012
Czytaj więcej o: Rejestry, ewidencje i archiwa