Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Stanowiska

Janina Szlufarska-Kłosek - dyrektor szkoły

Barbara Szamocka - nauczyciel, logopeda

Dorota Jędrkowiak - nauczyciel

Justyna Pachowicz - nauczyciel

Justyna Gallas - nauczyciel

Beata Kowalska - nauczyciel

Agata Kowalewska - nauczyciel

Robert Kłosowski - nauczyciel

Aleksandra Witczuk - pedagog szkolny

Mateusz Nowakowski - nauczyciel

Rafał Gimzicki - nauczyciel

Karol Kwaśny - nauczyciel

Katarzyna Gryczka - nauczyciel

Emilia Płaczek - nauczyciel

Monika Gierczak - nauczyciel

Małgorzata Częstochowska - nauczyciel

Joanna jagodzińska - nauczyciel

Łukasz Goroński - nauczyciel

Renata Rutkowska - pomoc administracyjna

Dorota Skarżyńska - sprzątaczka

Żaneta Purczyńska - sprzątaczka

Henryk Skarżyński - palacz

19 marca 2012
Czytaj więcej o: Stanowiska

Status prawny

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach

  1. Siedzibą szkoły jest wieś Lipiny.
  2. Obwód szkolny reguluje akt przekształcenia szkoły.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Margonin.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

29 lutego 2012
Czytaj więcej o: Status prawny